Verpakking Vogelvrije Fietser

Het plastic hoesje om de Vogelvrije Fietser roept vragen op bij de lezers. Veel lezers vermoeden dat een papieren wikkel beter is. Is dat ook echt zo? We vroegen het aan Milieu Centraal, een organisatie die consumenten praktische en betrouwbare milieu-informatie biedt.

Geen verpakking is volgens Milieu Centraal het meest milieuvriendelijk. Maar om praktische redenen - we sturen geregeld brochures en brieven mee - kiezen we toch voor een verpakking.

Papier lijkt dan de beste optie, want papier kun je immers recyclen. Het argument dat de grondstof van papier (hout) hernieuwbaar is en van PE (aardolie) speelt nauwelijks een rol in de afweging, stelt Milieu Centraal. Het gaat om kleine hoeveelheden grondstof, zeker voor kunststof. Om het broeikaseffect tegen te gaan lijkt papier de beste oplossing: bij papier is er sprake van minder CO2-uitstoot per kilo materiaal, omdat de bomen de CO2, die vrijkomt bij de productie- en de afvalfase, omzetten in hout.

Maar een papieren wikkel (10,5 gram) is zwaarder dan een plastic folie (3 gram). "Per kilo materiaal is papier weliswaar milieuvriendelijker, maar je hebt 3,5 keer zoveel papier als plastic nodig voor een wikkel, waardoor het dus waarschijnlijk niet veel uitmaakt, of papier er zelfs slechter uitkomt", aldus Milieu Centraal. En dan de andere vormen van vervuiling. "De productie van plastic (PE) produceert meer luchtvervuiling. Maar van papier kost de productie meer energie en levert meer watervervuiling op."

De slotsom is dat het wat milieubelasting betreft niet veel uitmaakt of je nu plastic of papier gebruikt. Daarom hebben we gekozen voor de meest praktische verpakking: plastic folie.

Michiel Slütter
Hoofdredacteur van de Vogelvrije Fietser