afbeelding van Suzanne Brink

Genomineerd: Almere, Eindhoven, Enschede, Velsen en Zwolle

‘Fietsstadverkiezing maakt veel los’

8 mei is bekend welke gemeente zich Fietsstad 2014 mag noemen. Almere, Eindhoven, Enschede, Velsen en Zwolle zijn genomineerd. De winnaar is de stad die het meeste doet voor haar fietsers. Thema dit jaar: Fietsen zonder hindernissen. Meer weten? Kijk op fietsstad.fietsersbond.nl/

Almere
Mario Kramer van afdeling Almere:


Grootste knelpunt?

‘Het Spoorbaanpad. Dat is het drukst bereden fietspad van Nederland. 13.000 fietsers per dag. Het is op de meeste stukken te smal en naar ons idee zitten er te veel onnodige bochten in.’
Vooruitgang?
‘De gemeente geeft veel meer geld uit aan onderhoud en verbreding van fietspaden. De ambitie van ‘Growing Green City’ en de Floriade in Almere geeft de fiets de wind in de rug. Obstakels als palen en hekjes op het fietspad zijn na de winter niet meer teruggeplaatst. Ook de gratis bewaakte stallingen zijn aangepakt.’
In de planning?
‘In 2016 moet het hoofdfietspadennet klaar zijn.’
Effect Fietsstadverkiezing?
‘Er is een betere samenwerking tussen de Fietsersbond, de gemeente, de VVV en Almere City Marketing gekomen. Er zijn veel initiatieven genomen om Almere als fietsstad c.q. ‘Bike City’ op de kaart te zetten met onder andere een fotowedstrijd, een e-bikebeurs, fietstassen met het embleem van Almere als Bike City en een fietszangpad.’
Leeft de Fietsstadverkiezing bij de bevolking van Almere?
‘Het leeft vooral bij bewuste fietsers, maar er is wel veel aandacht voor op de sociale media en in de plaatselijke pers. Als plaatselijke afdeling grijpen we de Fietsstadverkiezing aan om in korte tijd veel voor elkaar te krijgen.’
Wensen?
‘We willen de goede samenwerking tussen de gemeente, de Fietsersbond en de VVV de komende jaren vasthouden en uitbreiden. Fietspromotie voortzetten. Meer mensen op de fiets. Gratis bewaakte fietsenstallingen bij alle stations. En het Spoorbaanpad zo verbeteren dat het een fietssnelpad gaat worden.’

Zwolle
Hans Hop van afdeling Zwolle:


Grootste knelpunt?

‘Het gebrek aan stallingen, met name bij het centrum en het station. Wij hebben een stallingsrapport gemaakt dat goed ontvangen is en waar ook wat mee gedaan wordt.’
Grootste vooruitgang?
‘De vele innovaties, zoals goede fietstunnels, wachttijdvoorspellers en de fietsrotonde. We hebben het geluk dat wethouders en ambtenaren in Zwolle onze inbreng waarderen. Hoewel we met weinig mensen zijn, wordt er wel naar ons geluisterd. Ook is Zwolle goed op weg met fietsstraten, waar de fiets voorrang heeft.’
Wat is het effect van de Fietsstadverkiezing?
‘De Fietsstadverkiezing is leuk omdat het van alles naar boven haalt. Het leeft echt. Mensen spreken ons aan: Zwolle fietsstad − hoezo dan? En dan komen ze met dingen waar ze niet tevreden over zijn. Dat is ook goed.’
Wensen?
‘Er zijn altijd verbeterpunten. Zo vinden wij dat de bewegwijzering beter kan. We pleiten ook voor fietsvoorzieningen bij bedrijven. Zwolle krijgt een nieuwe Ikea, een nieuwe Hornbach en een nieuwe Zara. Projectontwikkelaars vergeten de fiets soms helemaal. De gemeente kan van tevoren bepalen dat ze daar wel rekening mee moeten houden. En we willen dat nieuwe fietspaden breder worden. Je moet anticiperen op de toekomst als er nog meer fietsers zullen zijn.’

Enschede
Wim Koolhoven van afdeling Enschede:


Terecht genomineerd?
‘Enschede is goed bezig. In 2007 ging het heel slecht met het fietsen in Enschede. Terwijl overal in het land meer mensen gingen fietsen, daalde het aantal fietsers in Enschede juist. Dat was voor de gemeente ook een signaal dat het roer om moest. Wij zijn vooral heel blij met de Fietsvisie 2012-2020. Daar staan goede plannen voor de toekomst in. Bijvoorbeeld voor het ‘ontvlechten’, waarbij je fietsstraten door woonwijken aanlegt. In 2020 moet het percentage fietstochten in Enschede voor tochten tot 7,5 kilometer van 34 naar 40 gestegen zijn. De gemeenteraad heeft de Fietsvisie unaniem goedgekeurd en zelfs nog aangescherpt. Er valt nog veel te verbeteren, maar de wil is er.’
Wensen?
‘We willen heel graag een nieuwe fietsenstalling aan de noordzijde van het station, maar dat is een kwestie van de lange adem. Daarover zijn gemeente en ProRail al een hele tijd in gesprek.’

Eindhoven
Francien Dechesne van afdeling Eindhoven:

Grootste knelpunt?

‘Eindhoven is vanaf 1950 ingericht op de auto met brede wegen met meerdere rijstroken. Dat betekent ook een overdaad aan verkeerslichten, waardoor fietsers en voetgangers lang moeten wachten. De laatste jaren zorgen nieuwe busbanen voor nog eens extra wachttijden en hindernissen.’
Grootste vooruitgang?
‘Eindhoven ziet nu in dat de fiets ook een plek verdient in de stad.’
In de planning?
‘Er komt een fietsstraat (De Hoogstraat), een groene fietsroute wordt afgemaakt en de verbindingsroute tussen innovatieve bedrijven en instellingen op de ‘Slowlane’ wordt voltooid. De Slowlane is een 32 kilometer lang fietspad van vier meter breed waar allerlei soorten fietsen ruim baan krijgen.’
Wat is het effect van de Fietsstadverkiezing?
‘De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk te laten zien wat er voor de fiets gedaan wordt. Ook heb ik het idee dat door de nominatie duidelijk is geworden dat het midden- en kleinbedrijf best het belang inziet van het bevorderen van de fiets in Eindhoven.’

Velsen
Marcel Griekspoor van afdeling Velsen:

Grootste knelpunt?

‘De Lange Nieuwstraat in het centrum van IJmuiden. Daar zijn altijd conflicten tussen de verschillende weggebruikers. Gelukkig wordt de weg nu aangepast. Een verbetering voor alle verkeersdeelnemers, maar vooral voor fietsers.’ Grootste vooruitgang?
‘Velsen maakt de laatste jaren een enorme inhaalslag. Er komen veel vrij liggende fietspaden bij, niet alleen naast doorgaande wegen, maar ook voor recreatieve fietsers. Op de doorgaande routes komen bij de rotondes vrij liggende fietspaden waarop de fietsers voorrang hebben.Verder haalt de gemeente veel paaltjes weg en zijn ook andere hindernissen aangepakt, zoals te steile op- en afritten. Het onderhoud van fietspaden en fietsvoorzieningen is ook goed en het strooibeleid is flink verbeterd.’
Nog wensen?
‘Verdergaan op de ingeslagen weg met lokale bestuurders die oog hebben voor het belang van de fietser, en niet bezuinigen op fietsvoorzieningen en onderhoud.’

 

Print

Reageer

Met het invullen van dit reactieformulier accepteert u het Mollom-privacybeleid.