afbeelding van Suzanne Brink

Over een maand zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Wat wil de Fietsersbond voor de fiets de komende jaren? ‘Wij bieden oplossingen.’

Is de fiets belangrijk voor politici?
‘Zonder fiets is Nederland onbereikbaar. Dat inzicht dringt bij steeds meer partijen door. Geen enkele politieke partij kan om de fiets heen en we praten met alle partijen: van SP tot PVV. Opmerkelijk is dat in het verkiezingsprogramma van de VVD maar liefst 12 keer de fiets wordt genoemd. Het is natuurlijk afwachten wat het in de praktijk betekent, maar het is een signaal.’ 

Het fietsgebruik moet de komende tien jaar met twintig procent groeien. Dat hebben gemeenten, provincies en het Rijk eind vorig jaar afgesproken. Wat moet er gebeuren om dat te bereiken? 
‘Het zwaartepunt ligt al jarenlang bij de auto en hoofdwegennet. Wij willen dat de overheid de fiets ziet als een volwaardig vervoersmiddel en daar structureel geld voor vrij maakt. Wij hameren onverminderd op het belang van goede fietsinfrastructuur: denk aan fietspaden en fietsbruggen. Maar we willen ook aantrekkelijke fiscale vergoedingen voor mensen die naar het werk fietsen. En: veel meer geld voor stationsstallingen. De Fietstelweek heeft laten zien dat fietsers veel tijd kwijt zijn met het zoeken naar een parkeerplek. Stallingen staan vaak propvol met fietsen. Gelukkig heeft staatsecretaris Dijksma dat snel erkend en haar portemonnee getrokken met als argument: we trekken miljoenen uit om de treinen sneller te laten rijden, maar er valt voor reiziger meer tijdswinst te boeken als ze sneller hun fiets kwijt kunnen.
Als je zelf fietst is het zonneklaar dat er te weinig stallingsplekken zijn, maar het probleem staat niet bij iedereen op het netvlies gebrand. Wij profileren ons niet als actiegroep. Wij geven goede argumenten. Dat werkt het beste. Om stationsstallingen op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, zoeken we bondgenoten zoals NS, Vereniging Nederlandse Gemeenten, reizigersorganisatie Rover en ProRail.’ 

Hoe kan het fietsklimaat in Nederland verbeterd worden? 
‘Wij willen dat de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 30 kilometer per uur wordt. Want dan heb je een goede kans om als fietser een aanrijding te overleven. En in 30 kilometer gebieden hoef je geen verkeerslichten te plaatsen. Dan kun je als fietser lekker doorrijden. De beste manier om ervoor te zorgen dat er niet te hard wordt gereden, is het verplicht stellen van Intelligente Snelheidsassistentie (ISA). Met dat systeem kunnen auto’s in een 30 kilometer gebied niet harder dan 30, hoe hard je het gaspedaal ook intrapt. Dat scheelt 90 dodelijke verkeersslachtoffers per jaar, waaronder veel fietsers. Het tegenargument is: ‘Dat gaat ten koste van de vrijheid van automobilisten.’ Maar als de vrijheid om de wet te overtreden van de een de dood van een ander betekent, moet je je toch wel achter de oren krabben. We richten ons niet alleen op de politiek. Voor leasemaatschappijen en verzekeraars is het ook interessant want automobilisten die zich aan de maximumsnelheid houden, veroorzaken minder schade. De invoering van ISA is een kwestie lobbyen en samenwerken met Wandelnet, ANWB, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven. Een kwestie van lange adem en niet alleen van de komende Tweede Kamerverkiezingen.’  

Lukt het om de scooters van het fietspad te krijgen?
Elke week wordt er wel ergens een voetganger of fietser door een scooter aangereden. Wij willen dat snorscooters naar de rijbaan moeten. Maar de belangen van de scooterbranche wogen tot voor kort nog zwaarder. Gekmakend was dat. Het echte probleem met de snorscooters is dat het jaren geleden al mis is gegaan met de wetgeving voor de snorfiets. Die snorfiets was bedoeld voor mensen die minder goed ter been waren en op lage snelheid (maximaal 25 per uur, red.) door de stad tuften. Maar de meeste huidige snorscooters rijden, zo blijkt uit metingen, veel te hard op drukke fietspaden. Toch speelt het probleem van de snorscooters in de komende Tweede Kamerverkiezingen waarschijnlijk geen rol meer. Er is nu een wetsvoorstel die gemeenten de ruimte geeft om snorscooters naar de rijbaan te verbannen met een helm. Als dit voorstel in essentie ongewijzigd blijft, zijn gemeenten aan zet om het in te voeren.’ 

En wat vindt de Fietsersbond van de speed pedelec (een e-bike die 45 per uur kan)?
We willen voorkomen dat het met de speed pedelec net zo misgaat als met de snorscooter. De speed pedelec is een geweldig vervoermiddel om grotere afstanden te fietsen. Maar de hogere snelheden – ze gaan gemiddeld zo’n 32 tot 35 per uur -  mogen geen gevaar vormen voor anderen. Wij pleitten er samen met de fietsbranche voor de speed pedelec alleen binnen de bebouwde kom naar de rijbaan te sturen. Op de vaak smalle en drukke fietspaden binnen de bebouwde kom gaan de speed pedelecs gewoon te hard voor andere fietsers. Wij waren voor helmadvies, maar de minister heeft ervoor gekozen om de helm verplicht te stellen. We krijgen op dit moment veel reacties van speed pedelec-rijders die bezorgd zijn of ze wel veilig zijn op de rijbaan. De Fietsersbond en ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) denken dat het voor deze groep binnen de kom inderdaad veiliger is om op de rijbaan te rijden. Maar we gaan als Fietsersbond ook de vinger aan de pols houden om te kijken of ons beeld echt klopt. Want mensen die een speed pedelec kopen, voelen zich vaak echte fietsers en als Fietsersbond zetten we ons ook in voor hun veiligheid.’

Lees meer over waarom wandelen en fietsen zo belangrijk zijn om van A naar B te komen. http://www.actievemobiliteit.nl

 

Fietssuccessen 2016: 

 

Belangen van fietsers moeten voortaan zwaarder wegen bij plannen om spoorwegovergangen te sluiten. Dat is afgesproken met ProRail en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. 

 

Met het project Beter Benutten wil de overheid files terugdringen. Een derde deel van het budget is aan de fiets besteed.

 

40 Miljoen extra van het Rijk voor stationsstallingen.

 

Wet die gemeenten de ruimte geeft om scooters met helmplicht van het fietspad naar de rijweg te verplaatsen.

 

Fietsersbond maakt voor Rijkswaterstaat een agenda voor investeringen in de fiets: Ruim baan voor de fiets. 

 

Spoorwegovergang bij Laantje van Alverna weer open voor fietsers en wandelaars

 

Motie Hoogland: 18 miljoen extra voor de snelfietsroutes

 

Reageer

Beste mevrouw Kluit. De werkelijke reden dat u voor een fietspadverbod bent voor de speed pedelec is dat de Fietsersbond een ledenbond is. Meeste stemmen gelden. En omdat een meerderheid van uw conservatieve achterban koudwatervrees heeft mbt deze snelle elektrische fiets, moet de speed pedelec in de ban. Trapondersteunend fietsen is eigelijk al geen fietsen en met een snelheid hoger dan 25 km/h is het gewoon een elektrische bromfiets, aldus uw achterban. Racefietsen, ligfietsers en velomobielers zijn wel welkom op het fietspad. Die laatste kan 50 km/h. Meten met 2 maten, dat is wat u doet.

Geheel mee eens. Binnen de bebouwde kom haal je met de speed pedelec niet zo makkelijk een gemiddelde snelheid boven de 30 en is het fietsen op de openbare weg hier en daar potentieel levensgevaarlijk. Als de ambitie van de overheid is ons aan het fietsen te krijgen zal die zich moeten inspannen de fietser en de speed pedeleccer samen op een veilig fietspad te laten rijden en dus moeten investeren in bredere en veiliger fietspaden.

Ik vind de opstelling van de fietsersbond met betrekking tot de speed pedellec betreurenswaardig.
Zelf bezit ik ook zo'n ding. Ik gebruik hem puur voor woonwerk. 90 dieselauto-kilometers spaart mijn fietstocht uit. Mijn speedpedellec kan helemaal geen 45. De snelheid is vergelijkbaar met de racefiets, en ligfietsen gaan aanzienlijk sneller. De illegaal opgevoerde snorfietsen vliegen me massaal voorbij. Mensen op een pedellec zijn voor het overgrote deel forenzen. Ze sparen de wereld door hun auto te laten staan.

In plaats van deze groep mensen in levensgevaar te brengen is er ook een heel eenvoudige structurele oplossing mogelijk: maximum snelheden op specifieke fietspaden. Die geldt dan voor alle fietsweggebruikers. 25 op een standaard fietspad. Afwijkende snelheden waar dat nodig is (20 op een schelpenpad, 35 op een breed en recht traject). En voor mensen die dat niet snel genoeg vinden is er de rijbaan.

Er zit een groot moreel verschil tussen gemotoriseerd en ongemotoriseerd verkeer. Gemotoriseerd is meer gericht op concurrentie; ongemotoriseerd is meer gericht op samen. Een fietser die dankzij een motor hard kan rijden 'wint' in zijn beleving maar verstoord de beleving die de zijne niet is.

'Fietsen is leuker" is een frase die niet passend is bij de speed pedelec.