Adverteren in de Vogelvrije Fietser

Titel:

Vogelvrije Fietser

Uitgegeven door:

Fietsersbond

Hoofdredactie:

Michiel Slütter

Advertentie-exploitatie:

PSH Media Sales

Frank Roosenbeek

T 026- 750 18 53

E frank.roosenbeek@pshmediasales.nl

Aanleveren materiaal: 
PSH Media Sales

Mandy van Schaijk

T 026- 750 18 34

E mandy.van.schaijk@pshmediasales.nl

 

Verschijningsfrequentie:

4 x per jaar

Oplage:

30.000 - 35.000

Abonnementsprijs:

€26 per jaar
(incl. lidmaatschap Fietsersbond)

Plaatsingsvoorwaarden:

De uitgever behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren.

Website:

www.vogelvrijefietser.nl

www.fietsersbond.nl

Download de advertentietarieven hier

Voorbereidingskosten

Extra werkzaamheden als het vervaardigen van litho's, zetwerk, montagewerk en correcties worden doorberekend tegen kostprijs.

Antwoordkaarten, folders e.d.
Meehechten of insteken van antwoordkaarten, folders e.d. is in overleg mogelijk. Informatie en prijzen op aanvraag.
 

Kalender 2015

nummer

verschijningsdatum

aanleveren materiaal

402

3 april

2 februari 2015

403 30 juni

5 mei

404

9 oktober

11 augustus

 

 

 

Reserveringstermijn: 6 weken voor verschijning
 

Technische gegevens

Drukprocédé:

rotatie-offset

Papiersoort:

80 grams hout-houdend mat m.c.

Raster:

60

Bladspiegel:

210 x 297 mm

Zetspiegel:

185 x 270 mm

Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor de belangen van alle fietsers in Nederland en zet zich in voor alle zaken die het fietsen veiliger en plezieriger maken. Dat kan dankzij de steun van ruim 35.000 leden. Daarnaast zorgen 150 lokale afdelingen en 1.500 actieve vrijwilligers ervoor dat de belangen van fietsers overal in Nederland meetellen.

 

Lezersonderzoek

  • De Vogelvrije Fietser is het ledenblad van de Fietsersbond. Bij meer dan de helft van de leden wordt het tijdschrift door meer dan één persoon gelezen. Het totaal aantal lezers komt dan op 50.000.
  • 60% van de lezers praat met anderen over de inhoud van de Vogelvrije Fietser.
  • 60% van de lezers is ouder dan 45 jaar en man.
  • 80% van de lezers gebruikt de fiets dagelijks. Bijna alle lezers gebruiken de fiets ook recreatief.
  • De lezers van de Vogelvrije Fietsers besteden veel meer geld aan fietsproducten dan gemiddeld. Zij zijn dan ook erg geïnteresseerd in de testen van fietsproducten die door de Fietsersbond worden uitgevoerd.
  • De Vogelvrije Fietser biedt afwisselende artikelen over alle aspecten van het fietsen: consumententesten, productinformatie, fietsers in het verkeer, fietstoerisme, fietsvakanties, maatschappelijke achtergronden van fietsen, activiteiten van de Fietsersbond, overheidsbeleid en fietsevenementen. De journalistieke aanpak zorgt daarbij voor een hoge leesbaarheid.

 

Lezersprofiel

De lezers - 50.000 - beschouwen de Vogelvrije Fietser als hun lijfblad en vertrouwen op de inhoud van de artikelen. Het zijn mensen die elke dag fietsen naar werk, school en winkel. En ook in hun vrije tijd gaan ze met de fiets op pad. Ze kiezen bewust voor de fiets en verwachten van hun lijfblad dat het hen goed informeert over alle ontwikkelingen die met fietsen te maken. Dat loopt uiteen van informatie over elektrische fietsen, recreatieve tochten, verkeersgedrag, de kwaliteit van fietspaden tot modieuze regenkleding.

De lezers van de Vogelvrije Fietser zijn hoog opgeleid en geven veel geld uit aan hun fiets en aanverwante producten. Ze kunnen het zich ook veroorloven, want het merendeel verdient bovenmodaal.